Kondoma Mera arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att allt ömsesidigt sex är positivt. Men vi vet också att sexuellt våld och kränkningar tyvärr är en vanlig företeelse.

Om du är orolig för att göra dig själv eller någon annan illa, kan du ringa hjälplinjen preventell. Du kan även vända dig till mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU). Där kan du få personligt stöd och behandling.

Om du har blivit utsatt för sexuellt våld och identifierar dig som kvinna kan du vända dig till Kvinnofridsenheten på Akademiska sjukhuset. Där kan du både få akut hjälp med undersökning och omhändertagande och mer långsiktigt stöd.

English: Kondoma Mera! questions sexual norms and we believe that all forms of sex, where everyone involved gives their consent, is positive. But we’re also aware of the fact that sexual violence and violations occur everyday, all around us.

If you’re worried about getting hurt or hurting yourself, please call preventell for support and guidance. For treatment and advice, you can also contact MVU in Uppsala, a clinic that works with people who practise or deal with sexual violence/domestic abuse.

If you’ve been sexually abused and identify as a woman, you can contact Kvinnofridsenheten at the Uppsala University Hospital (Akademiska sjukhuset). They can provide medical examinations, shelter and long-term support.