For English, scroll down

Många dricker alkohol för att socialisera och för att de upplever det som lättare att vara social när de är berusade. Många känner sig dessutom flirtigare och upplever en avvisning lättare att hantera. Alkohol tenderar att minska människors självkontroll och gör dem ofta mer impulsiva. En del blir även kåtare av alkohol, medan andras sexlust kan försvinna helt efter några glas. Många upplever sig också mer villiga att prova andra eller nya saker när de är berusade. Men även om en blir kåtare betyder detta inte nödvändigtvis att ens sexuella förmåga ökar. Alkohol kan orsaka impotens på kort såväl som på lång sikt och har en vätskedrivande effekt som gör att slemhinnorna i fittan och analen torkar ut. Dessutom kan känsligheten minska och det kan bli svårare att uppnå orgasm.

När du har sex med någon är det alltid ditt ansvar att se till att du fått och har samtycke från den/de du har sex med. Detta kan vara extra viktigt att tänka på under alkoholpåverkan. Detta gäller dessutom om du har använt andra droger än alkohol. Om du eller din(a) partner(s) använder droger i samband med sex är det fortfarande mycket viktigt att se till att alla inblandade vill ha sex och har gett sitt samtycke – och ger det under hela tiden ni har det.

I Uppsalas studentvärld är alkoholnormen väldigt stark och många studenter får problem med en hög alkoholkonsumtion under sina studieår. Om du upplever att du tappat kontrollen över ditt drickande, eller misstänker att du har en osund inställning till alkohol så kan du kontakta Studenthälsan för rådgivning och hjälp.

English: Many people drink alcohol because they feel like it helps them socialize and feel confident. Others also feel it makes them more flirtatious and horny, while some feel that alcohol lessens their sex drive. Furthermore, alcohol has a tendency to reduce people’s self control and can make them more impulsive. Because of this, some will also be more willing to try new things while they’re drunk. Those who feel horny when they drink don’t necessarily perform better when they have sex. Alcohol can cause short and long term impotence as well as dry out mucous membranes in the pussy and anal. It can also decrease sensitivity, which can make it harder to orgasm.

Before and during sex with other people, it’s always your responsibility to make sure the one(s) involved give you their consent. Getting your partner(s)’s consent’s especially important when you’re under the influence of alcohol and/or other drugs.

Alcohol has become a big part of Uppsala’s student life and the consumption among students’ high compared to the average consumption. Alcohol has a negative effect on many students’ lives and if you feel that you, or people around you, are losing control of the alcohol habits, please contact Studenthälsan for help and advice. You can also talk to us and we’ll assist you in finding help.