När du har sex med andra är det nödvändigt att både du och de(n) andra vill detta. Detta är något du behöver vara uppmärksam på under hela tiden ni har sex, eftersom det kan ändra sig. Grundregeln är att lyssna efter ett ja och att ta avsaknaden av ja som ett nej.

Tecken på att en person vill ha sex med dig kan till exempel vara att den säger det, att den tar initiativ, att den stönar av vällust, att den besvarar kyssar och smekningar samtidigt som den klär av sig eller dig. Det handlar om att aktivt visa att den vill just de sexuella handlingar ni håller på med. Det handlar alltså inte om att klä sig på ett särskilt vis eller liknande.

På samma sätt som ett ja till att ha sex inte alltid är verbalt, är inte alltid ett nej det. Tecken på att din(a) parner(s) inte längre är sugen kan vara att de slutar svara på smekningar och kyssar eller undviker ögonkontakt. Händer detta och du känner dig osäker på att de fortfarande vill ha sex – fråga! Fortsätt aldrig ha sex med någon du upplever inte längre tydligt ger sitt samtycke. Kom dessutom ihåg att en kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke eller inte längre vilja göra något och att detta är okej och ska respekteras. Det gäller för både dig själv och de(n) du ligger med.

English: When you’ve sex with other people, it’s crucial that both you and your sexpartner(s) are on the same page on what you want and what everyone else wants. Always ask before and during sex for your partner(s)’s consent. If your partner(s) doesn’t answer your question with a “yes”, it’s most likely an indication that they’re no longer comfortable with the situation, and a sign that you should stop. Consent can be withdrawn, at any time, during sex!

Indications that someone might like to have sex with you can be kisses, taking initiative, touching, getting undressed, (pleasurable) moaning, etc. Your partner(s) should actively be showing that they’re enjoying themselves. Consent isn’t about how a person’s dressed or other appearances, but about reactions to a specific moment and expressing a wanting for it to continue.

A yes to wanting to have sex doesn’t have to be verbal and neither does a no. Less eye contact, lack of touching or fewer kisses are examples of signs that your sexpartner(s) might not be in the mood for sex (anymore). If something like this happens, or if you think something might be wrong, ask your partner(s) if he/she/they want to continue. A person can at first agree to have sex, but later change their mind. It’s okay to change your mind about sex at any time and you never have to do anything against your will. Always respect your own and everyone else’s right to stop a sexual act if it doesn’t feel right.