I Sverige är det olagligt att köpa sex, men inte att sälja sex. Tanken bakom utformningen av lagen var att man ville angripa de många sociala problem som omgärdar prostitution utan att ytterligare belasta prostituerade, som i många fall befinner sig i en utsatt position utanför många av samhällets skyddsnät. Sexturismen har ökat under de senaste årtiondena och idag åker många svenskar till bl.a. Sydostasien och Afrika där de köper sex.

English: In Sweden it’s illegal to buy sex, but not to sell it. The idea behind this law was to tackle the many problems that are associated with prostitution without further burdening the people who sell sex. To instead focus on the person who’s usually in a more favourable situation – the buyer, sex tourism has also increased in the last decades. It’s now common for Swedes to travel abroad, for example, to Southeast Asia or Africa, to buy sex.