For English, scroll down

Porr, eller pornografi, är skildringar av sex på film eller foton på personer som är helt eller delvis avklädda. Porr kan också vara tecknat eller målat, som exempelvis japansk hentai. Syftet med pornografi är att underhålla och väcka lust. Den kommersiella porrfilmen som dominerar porrindustrin har länge riktat sig till i huvudsak heterosexuella cis-män. Den har även producerats och regisserats i huvudsak av heterosexuella cis-män. På senare år har det dock dykt upp kvinnliga regissörer och feministisk porr. Dessa jobbar ofta med att ge andra bilder av kvinnlig sexualitet och hbtq-personer. Vissa producenter inkluderar även bättre arbetsvillkor i begreppet feministisk porr.

Precis som med mycket annat så diskuteras etiken kring pornografin och dess produktion – hur denna påverkar samhället och personerna som medverkar. Det kan vara bra som porrkonsument att vara kritisk och fundera över den pornografi som en konsumerar: varifrån den kommer och hur den har producerats. Framförallt bör en vara medveten om att vi påverkas av allt vi ser och hör, inklusive den pornografi som vi frivilligt och ofrivilligt exponerar oss för.

English: Pornography, or porn, is usually sex portrayed in movies and pictures. It can also be drawings or paintings such as Japanese hentai. The people in these movies/pictures/drawings, etc. are often partially or completely naked and the purpose is to entertain and trigger lust. The porn that dominates the industry has mostly been directed towards heterosexual cis men. The material for this type of porn has also mostly been created and directed by heterosexual cis men. Recently though, more porn with a feminist perspective, directed by non-cis men, has emerged. There are also more directors and producers that aim to improve employment conditions as well as to provide a more multi-faceted picture of female and LGBTQ sexuality.

The ethics, working conditions and production of porn, as well as its influence on society, has been widely debated. As a porn consumer, it’s good to be critical about what you’re watching and to ask yourself some questions, such as: Where does the porn you’re consuming come from? How has it been produced? How are the actors in the movie portrayed?

As human beings, we’re consciously and unconsciously influenced by what we see and hear, which can potentially result in unrealistic expectations of sex. It can also make us believe we like something without us actually knowing if we do. So, enjoy porn but do also keep some of these things in mind!