For English, scroll down

Namnen på de flesta sexuella läggningar utgår från tanken att det finns två motsatta kön. Det är något som ifrågasätts alltmer.

Heterosexuella personer blir kära i människor av motsatt kön; tjejer som attraheras av killar exempelvis. Det är den läggning som flest personer i världen har och den läggning omgivningen ofta utgår från att enskilda personer har. Lagar och samhällssystem är på många sätt uppbyggda kring denna läggning. Relationer mellan olikkönade har historiskt sett varit välsignade i religiösa trossystem, skyddade i lagstiftningar och romantiserade i  populärkulturen.

Homosexuella personer blir kära i människor av samma kön som de själva. Eftersom heterosexualitet är en såpass stark norm i samhället, tvingas många homosexuella ”komma ut” när de visar sin sexualitet öppet. Att ”komma ut” kan ske dels vid enstaka större tillfällen, i relation till familjen, men även något som sker gång på gång i en mängd sammanhang där de flesta antas vara heterosexuella.

Bisexuella personer kan bli kära i människor av samma kön som de själva och i människor av det motsatta könet. Alltså kan människan de blir kära i vara kvinna eller man.

Pansexuella personer kan bli kära i personer av alla möjliga kön. Skillnaden mot bisexuella personer är alltså att dessa kan bli kära i binära och icke-binära personer. Det vill säga: kvinnor, män och personer vars kön inte är kvinnligt eller manligt.

Asexuella är personer som inte upplever sexuell attraktion alls eller väldigt sällan. Eftersom sexuell läggning syftar på hur du känner och inte vad du gör kan du alltså vara asexuell trots att du har sex, precis som att en heterosexuell person kan ha sex med en person av samma kön utan att definiera sig som bi- eller homosexuell. Definitionen finns där men det är helt enkelt upp till dig själv om du vill anamma den eller inte. Asexualitet är fortfarande en relativt ”osynlig” sexuell läggning då diskussioner kring sex och sexuella läggningar ofta utelämnar asexualitet.

Asexualitet är ett brett begrepp. Det är inte allt eller inget när det gäller sexuell attraktion. Vissa vill ha sex någon gång medan andra inte alls. Vissa asexuella onanerar eftersom det kan vara en skön upplevelse eller ett sätt att hantera stress, medan andra asexuella inte gör det. En asexuell person kan, precis som en sexuell, fantisera om andra personer när den onanerar, men skulle den få chansen att faktiskt ha sex med sin fantasiperson så har den asexuella inte lika stort intresse av detta.

En sak som är viktigt att skilja på är förmågan till romantisk attraktion och sexuell attraktion. De kan vara sammanlänkade, men behöver inte vara det. Därför kan en som asexuell bli kär och känna behovet av romantisk intimitet. Vi har använt oss av asexuality.org när vi har fördjupat oss i denna fråga. Där finns både information och forum för asexuella och för de som vill veta mer och asexualitet. Surfa in där om du vill läsa mer.

English
A majority of sexual orientations are based on the theory that there are two opposite sexes or genders. This theory has started to be questioned.

People who are heterosexual, also known as “straight”, fall in love with people of the opposite sex or gender. This would, for example, means that a heterosexual woman is attracted to men. At the moment, most people consider themselves to be heterosexual and most societal and cultural norms as well as laws are based on the assumption that their population’s heterosexual.

 

People who are homosexual, on the other hand, fall in love with people of the same sex or gender as themselves. This would, for example, mean that a man’s attracted to other men. People who are homosexual are constantly made to “confess” their sexuality and “come out of the closet”, because they’re often assumed to be heterosexual. Because people are usually assumed to be heterosexual, people who are heterosexual don’t have to “come out of the closet”. But, many laws and cultural norms are starting to change and adapt to same sex relationships.

 

People who are bisexual can fall in love with people of the same sex or gender as themselves, as well as people of the opposite sex or gender. This means that their partner(s) can be either female or male.

 

People who are pansexual aren’t attracted to only two sexes or genders, like people who are bisexual, but by any (non-binary genders included) sex or gender. They’re often attracted to their partner(s)’s personality and person, rather than their sex or gender. So, the difference between pansexuality and bisexuality is that people who are pansexual fall in love their partners no matter their sex or gender.

 

People who are asexual don’t feel sexual attraction at all, or very seldom. Sexual orientation isn’t based on what one does but on how one feels. Therefore, someone who’s asexual can be asexual and still have sex. It’s up to oneself to define their sexuality. Asexuality’s still a relatively “invisible” sexual orientation and is often left out when discussing sex and sexuality.

 

Asexuality’s a broad term and includes many perspectives. To be asexual doesn’t necessarily mean that a person never wants to have sex, or never feels sexually aroused; some people do and others don’t. Some who are asexual masturbate and have sex once in awhile for many different reasons. It can, for example, be a way of dealing with stress, a way to get to know one’s body, or one may have sex or masturbate simply because it feels good. Someone who’s asexual can also have fantasies about having sex with somebody, but not actually want to have sex.

 

It’s important to be able to differentiate between romantic attraction and sexual attraction. The two can be linked together but don’t have to be. Therefore, people who are asexual can fall in love and feel the need of intimacy and tenderness without wanting to have sex.

 

When writing this text we’ve used asexuality.org as our source and we encourage you to check it out if you want to learn more about asexuality.