Att ha sex med någon annan för första gången är olika för alla men det viktiga är att alla inblandade vill ha sex. Det är viktigt att ha en öppen dialog med sin(a) partner(s) så att det känns bra. Sex kan innebära många olika praktiker, och därför kan en person också ha många olika sexdebuter.

English: To have sex with another person(s) for the first time’s a different experience for everyone. But no matter what, it’s important to make sure that everyone involved feels safe, comfortable and want to have sex. This is why it’s key to always keep an open dialogue with your partner(s) to make sure that nothing happens against anyone’s will.

Since there are many different erotic practices, you can have more than one sexual debut.