Cis och trans syftar på en persons könsidentitet. Orden kommer från latin och betyder cis = på samma sida som och trans = på andra sidan av.

En cis-kvinna är född med fitta och identifierar sig som kvinna.

En transsexuell kvinna är född med kuk och identifierar sig som kvinna.

En icke-binär person identifierar sig varken som kvinna eller man utan som något däremellan eller utanför.

En intersexuell person är född med könsorgan som inte går att kategorisera som snopp eller snippa. Det kan handla om variationer i de yttre- eller inre könsorganen. Hen kan även ha gener och/eller könshormoner som inte kan kategoriseras som entydigt kvinnliga eller manliga. Intersexualitet berör endast kroppens fysiska egenskaper, inte på vilket sätt en person identifierar sig.

English: Cisgender and transgender (usually abbreviated as “cis” and “trans”), are terms used for describing one’s gender identity. The terms derive from latin, where cis means “on the same side of” and trans “on the other side of”. For example, a cis woman’s a born with a pussy and identifies as a woman and a transgender woman’s born with a dick and identifies as a woman. A person who’s non-binary doesn’t identify as a woman or a man, but as something in between or outside the normative gender spectrum.

A person who’s intersex is born with genitalia that can’t (clearly) be determined as female or male. This can be due to variations of the inner and outer sex organs. A person who’s intersex can also have genes and/or sex steroids that aren’t clearly female or male. So, it’s something that affects the physical characteristics of a body, not necessarily the psychological and/or what someone identifies themselves as.