Vi sponsrar ofta och gärna Uppsalas diverse studentföreningar, nationer, tävlingar och andra roliga upptåg. Finns det en tydlig studentkoppling i det ni gör så har ni en bra anledning att höra av er till oss. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy sponsringen så att den ska passa just era behov och önskemål. Här kan du läsa om de vanligaste typerna av sponsringar som vi gör.

Bokbordet
Bokbordet passar för sittningar och släpp. Här kombinerar vi olika typer av barriärskydd med information som vägleder gästerna till rätt sort för just dem. Bokbordet passar bra att ha där personer kan stanna till för att ställa frågor, så att även den blygare gästen kan plocka på sig det den vill ha.

Första hjälpen-lådan
Detta är en mindre version av våra informatörslådor som rymmer ca 15 olika kondomsorter, femidomer, glidmedel och slicklappar. Första hjälpen-lådan lämpar sig väldigt bra för sammanhang där en grupp personer gör aktiviteter under flera dagar eller veckor – exempelvis en inspark. I lådan finns olika kondomsorter samt femidomer, glidmedel och slicklappar. Vi tillhandahåller lite mer detaljerad information om innehållet så att den som är intresserad kan få något som passar dem.

Quiz
Planerar ni att hålla i ett evenemang som ni vill göra än roligare? Vill ni ha hjälp med att anordna ett quiz eller vill ni bjuda in oss att hålla i ett quiz? Vi är gärna med och förgyller ett evenemang med spännande frågor och fina priser. Det brukar bli som bäst när vi hjälps åt att arrangera ett quiz och att vi står för en del av priserna och ni står för resten.

Förverkliga drömmar
Ibland sponsrar vi enskilda studenter som vill göra nåt kul. Om du har en kul idé som skulle bli ännu bättre med vår hjälp – hör av dig.

We like to sponsor, often and a lot! We normally sponsor Uppsalas student organisations, student nations, contests and other fun events. If you’re involved in a student event and would like to get sponsored, there’s a good chance we’ll sponsor you! We do our best to tailor the sponsorship so that it’ll fit your needs. Below, you’ll find information about the most common types of sponsorships we provide.

The Kondoma table
This is suitable for dinners and release parties. We offer different types of barrier protection and will help the guests find something that fits their needs as well as provide them with general information. The table can be placed somewhere in the venue where people can stop to ask questions, so that even the more shy guests can pick up what they want.

First aid kit
This kit can hold up to about 15 different condoms, femidoms, lube and dam varieties. The first aid kit’s ideal in situations where a group of people, such as an association, are doing activities for several days or weeks. We provide more detailed information about the content so that those who are interested get products that suit their needs.

Quiz
Are you planning on having an event that you would like to make even more fun? Would you like help with organizing a quiz or do you want to invite us to host a quiz? We are happy to arrange an event with exciting questions and great prices. It’s usually best that when we help arrange a quiz we provide some of the prices and you the rest.

Realize dreams
Sometimes we sponsor individual students who want to do something special. If you have a fun idea that would be even better with our help – get in touch.

Sponsoring request

Please get in touch with us if you have a request for sponsoring or if you want to cooperate with us. If you do not want to fill out the form, it works just as well to send an email to us at kontakt@kondomamera.se

* = obligatoriska fält
Want to learn more about an STI? Click on any button below:
Chlamydia
Gonorrhea
Hepatitis B
hiv/aids
Syphilis
Mycoplasma
Herpes
HPV & condyloma
Want to learn more about barrier protection? Click on any picture below:
Condoms with text
Dam with text