En mycket viktig del av Kondoma Meras verksamhet drivs av våra informatörer. De är ofta själva studenter och har ett stort intresse för sexuell hälsa och ett öppet sinne för människors sexuella likheter och olikheter. De synliggör vår verksamhet på olika sätt och arbetar med peer-to-peer-metoden, där de träffar och informerar andra studenter om praktiker för säkrare sex, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet eller kunskaper för att bli en del av oss. Informatörerna får utbildning och stöd när de väljer att bli en del av Kondoma Mera. Som informatör kan en göra många olika saker utöver att informera ute på campus och i nationslivet, exempelvis arbeta med sociala medier och vår hemsida, ta fram sponsringskoncept, jobba med grafisk design, medarrangera events och pubquiz. The sky is the limit!

Vill du bli en av våra informatörer? Hör av dig till oss på: kontakt@kondomamera.se

A vital part of Kondoma Meras work is managed by our informers. They’re often students in Uppsala that have an interest in sexual health as well as an open mind towards people’s sexual differences. The informers make Kondoma Mera and their work visible in different ways, mostly by working with the peer-to-peer method, where they meet and inform other students about sexual and reproductive health and rights, as well as how to practice safe sex.

You need no previous experience or knowledge to join us. All the informers receive training and support when they start at Kondoma Mera. As an informer one can do many different things such as visiting campuses, different student nations and their activities to meet students. Other tasks can include working with social media and our website, developing sponsorship concepts, working with graphic design or arranging events and pub quizzes. Kondoma Mera also encourages its informers to come up with their own activities. The sky’s the limit!

Want to be one of our informers? Please email us at kontakt@kondomamera.se