Det första som behövs för att en könssjukdom ska kunna överföras är att någon av personerna som har sex har infektionen. Många får inte symptom, så det går aldrig att gissa sig till om någon har en infektion eller inte.

Det andra som behövs är oskyddat sex. Med det menar vi att en slemhinna kommer i kontakt med en annan slemhinna eller kroppsvätska. Eller att ett sår kommer i kontakt med kroppsvätska. Kroppsvätskor det handlar om här är sperma, blod, slidsekret, lubrikation eller försats.

Slemhinnor finns på könsorganen och i analen, men också i munnen, svalget och ögonen.

English: First of all, for STIs to be transmitted at least one of the persons involved in a sexual act has to be infected. Many STIs don’t show and might not show any other symptoms, therefore you can’t know or guess whether someone has an infection or not.

Second of all, you need to have unprotected sex in order to get an STI. By this we mean that mucous membranes have to come in contact with other mucous membranes or body fluids. STIs can also be transmitted if an open wound comes in contact with body fluids and/or a mucous membrane. When we use the word body fluid, we mean: semen, blood, vaginal secretions, lubrication and pre-cum.