Mykoplasma är en bakterie som framför allt överförs vid oskyddat sex. Många vet inte om att de har sjukdomen, eftersom inte alla får symptom, men det kan svida när du kissar och du kan få flytningar, klåda eller mellanblödningar. Då Mykoplasma inte går under Smittskyddslagen är det inte kostnadsfritt testa sig och få behandling. Mykoplasma kan i vissa fall behandlas med antibiotika.

Källor: 1177.se, rfsu.se och umo.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Mycoplasma is a bacterium transmitted mainly through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. A lot of people don’t know that they have mycoplasma because of the lack of symptoms. But some people experience pain when peeing, itching, strange vaginal discharge and/or menstrual spotting. Mycoplasma is not a part of the Communicable Diseases Act, therefore it is not free to tested and treated for it. Mycoplasma is most commonly treated with antibiotics.

Source: 1177.se, rfsu.se och umo.se
Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Chlamydia
Gonorrhea
Hepatitis B
hiv/aids
Syphilis
Herpes
HPV & condyloma