Chlamydia bacteria

Usually chlamydia is symptomless and you may not know that you have it. This is a 3D rendition of the bacteria that causes chlamydia.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och Uppsala. Infektionen överförs framför allt vid oskyddat sex. De vanligaste symptomen är att det svider när du kissar eller att du får flytningar. Men oftast får du inga symptom alls. Klamydia behandlas med antibiotika. Klamydia kan leda till sterilitet, framför allt hos personer som har fitta. Därför är det viktigt att du testar dig om du har haft oskyddat sex och känner dig orolig, så att du kan få behandling tidigt om du skulle behöva det.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Chlamydia is the most common STI in Uppsala and Sweden. The infection’s transmitted mainly through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. The most common symptoms of chlamydia are pain when peeing and/or getting strange discharges from the urethra or vagina. But usually, chlamydia is symptomless and you may not know that you have it. Chlamydia is treated with antibiotics, and if left untreated, can lead to infertility, especially for people who have uteruses. Make sure you and your partner(s) stay healthy by getting regular check ups, especially if there’s a chance that one of you’ve been exposed to the infection.

Source: 1177.se och umo.se

Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Hepatitis B
Gonorrhea
Syphilis
hiv/aids
Herpes
Mycoplasma
HPV & condyloma