HPV (humant papillom virus) är ett mycket vanligt virus som kan ge vårtor och finns i flera hundra olika varianter. De allra flesta typer av HPV är ofarliga, men några HPV-virus kan ge cellförändringar som i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Därför erbjuds personer med livmoder vaccin och cellprovtagningar. Läs mer om HPV-vaccin i vår frågespalt. Kondom och femidom är inte fullgoda skydd mot HPV då viruset sitter i pubesregionen och kan överföras om dessa områden kommer i kontakt med varandra. Risken är dock mindre om du använder kondom eller femidom.

Kondylom är den form av HPV som ger vårtor i underlivet. Det är en vanlig könssjukdom som lätt överförs vid sex. Vårtorna kan klia och svida, men är inte farliga och försvinner oftast av sig själv. Om de inte gör det finns det behandling som hjälper.

Källor: 1177.se and umo.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: HPV (human papilloma virus) is a very common virus with hundreds of different varieties, and can, with bad luck, cause warts. Most types of HPV are harmless, but some HPV viruses can cause cell changes that, in rare cases, can lead to cervical cancer. Therefore, people with an uterus are offered pap tests in order to detect pre-cancerous and cancerous processes in the cervix. Read more about the HPV vaccine in our questions and answers column. Condoms and female condoms don’t provide an adequate protection against HPV since the virus is located in the genital area. The virus is easily transmitted if these areas come in contact with each other, although the risk is of transmission is smaller if you use a condom or a female condom.

Condyloma is a form of HPV that gives warts in the genital area. It’s a common STI and is easily transmitted during sex. The warts can itch and sting, but aren’t dangerous and they often heal by themselves. If they don’t disappear on their own, there’s treatment available. Contact us, a health care clinic or a Youth Guidance Centre for more information.

Source: 1177.se and umo.se

Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Chlamydia
Gonorrhea
Hepatitis B
hiv/aids
Syphilis
Mycoplasma
Herpes