Herpes är ett virus som kan ge blåsor och sår i underlivet. Det överförs framförallt vid oskyddat sex. Herpes kan också överföras genom att gnugga könen mot varandra. Herpes är vanligt och inte alla som har viruset får besvär med blåsor och sår. Om du skulle få viruset finns det kvar i din kropp resten av livet. Oftast behövs ingen medicin, utan herpesutbrottet går över av sig själv. Om du har mycket besvär finns det smärtstillande produkter på apotek som kan lindra. Om du har symptom mycket ofta (varannan månad eller mer) bör du diskutera detta med läkare som kan skriva ut förebyggande medicinering.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Herpes’ a virus that can cause blisters and wounds in the genital area. It’s mostly transmitted via unprotected sex, but can also be passed on through close contact, such as rubbing against infected areas. Herpes is a common virus and doesn’t always break out in blisters and wounds, but if you do get it, you’ll have it for the rest of your life. Medicine’s normally not needed since the herpes blisters can heal by themselves. If you’re suffering a lot from the outbreaks, there’s pain relief available at pharmacies. If you experience symptoms often (every two months or more), you should contact a health care clinic for further help.

Sources: 1177.se och umo.se
Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Chlamydia
Gonorrhea
Hepatitis B
hiv/aids
Syphilis
Mycoplasma
HPV & condyloma