Hepatit B är ett virus som kan finnas dels i levern, dels i blod och andra kroppsvätskor. Det vanligaste är att hepatit överförs vid sexuella kontakter, men även använda sprutor kan överföra viruset. Oftast ges ingen behandling mot akut hepatit B, eftersom sjukdomen i regel går över av sig själv, men om du misstänker att du har hepatit är det viktigt att du undviker att viruset sprids vidare genom att bland annat skydda dig vid sex. Det finns även andra hepatit-virus. Hepatit C överförs oftast via blod, exempelvis använda sprutor, men det kan även överföras sexuellt, även om risken är liten. Hepatit A brukar inte överföras sexuellt utan överförs vanligen via förorenad mat, förorenat vatten eller via avföring.

Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Hepatitis B’s a virus that can be found in the liver, blood and other body fluids. Hepatitis B’s usually transmitted via sexual contact, but used and infected syringes can also be a virus carrier. Treatment isn’t normally provided for acute hepatitis B, since the virus usually heals by itself. If you suspect that you’ve hepatitis B, it’s important that you avoid spreading it further. A way of insuring this is to make sure both you and your partner(s) are well protected during sex. Besides hepatitis B, there are other hepatitis viruses. Hepatitis C is usually transmitted through blood, via used syringes, but can also be transmitted via sexual contact, although the chance of that happening is minimal. Hepatitis A is usually not transmitted through sexual contact, but through contaminated food, polluted water and feces.

Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.