Hepatitis B virus

Early symptoms of hepatitis B can include that you feel tired, get headaches, fever and body aches. This is a 3D rendition of the virus that causes hepatitis B.

Hepatit B är ett virus som kan finnas dels i levern, dels i blod och andra kroppsvätskor. Det vanligaste är att hepatit B överförs vid sexuella kontakter, men även använda sprutor kan överföra viruset. Tidiga symtom på att du har hepatit B är att du kan känna dig trött, ha huvudvärk, få lite feber och ont i kroppen. Obehandlad hepatit B kan leda till att din hud blir gulaktig, detta syns oftast tidigt och mest tydligt i ögonvitorna. Din urin kan även bli mörkt och avföringen blir oftast ljus. Smärta i området där levern sitter kan även förekomma.

Oftast ges ingen behandling mot akut hepatit B, eftersom sjukdomen i regel går över av sig själv, men om du misstänker att du har hepatit B är det viktigt att du undviker att viruset sprids vidare genom att bland annat skydda dig vid sex.

Källa: 1177.se
Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Hepatitis B is a virus that can be found in the liver, blood and other body fluids. Hepatitis B is usually transmitted via sexual contact, but used and infected syringes can also be a virus carrier. Early symptoms of hepatitis b can include that you feel tired, get headaches, fever and body aches. Untreated hepatitis b can cause your skin to become yellowish, this is usually most evident early on in the whites of your eyes. Your urine can also become dark and the feces usually becomes light. Pain in the area where the liver is located can also occur.

Treatment isn’t normally provided for acute hepatitis B, since the virus usually heals by itself. If you suspect that you’ve hepatitis B, it’s important that you avoid spreading it further. A way of insuring this is to make sure both you and your partner(s) are well protected during sex.

Source: 1177.se
Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

Want to read more about another STI? Click below and learn more:
Gonorrhea
Chlamydia
hiv/aids
Syphilis
Mycoplasma
Herpes
HPV & condyloma