Gonorré orsakas av bakterier som framför allt sprids genom samlag där en fitta eller anal omsluter en kuk, och oralsex. Symtomen kan vara att det svider när du kissar eller att du får flytningar från urinröret, slidan eller i form av mellanblödningar om du är en person med fitta. Personer med kuk kan få ont i pungen. Vissa får symtom, andra inte. Gonorré behandlas med antibiotika och behandlingen kostar inget. Ju tidigare du får behandling, desto mindre är risken att du överför gonorré till någon annan eller att infektionen leder till inflammationer och svårigheter att få barn.

Faktagranskad av Smittskyddsenheten, Region Uppsala.

English: Gonorrhea is an STI caused by bacteria transmitted through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. Symptoms can be pain when peeing, strange discharges from the urethra or vagina, and/or (if you’ve a uterus) menstrual spotting. People who have dicks can also experience pain in the scrotum. Some people experience symptoms, others don’t. Gonorrhea is treated with antibiotics and the treatment is free. The sooner you get treatment, the smaller the risk of you transmitting gonorrhea to anyone else, or that the infection leads to inflammation and potential infertility.

Reviewed by Smittskyddsenheten, Region Uppsala.