Want to read more about a specific STI? Click any STI below and learn more:

Gonorrhea
Hepatitis B
Herpes
hiv/aids
Chlamydia
HPV & condyloma
Mycoplasma
Syphilis

For English, scroll down

Könssjukdomar är infektioner eller sjukdomar som du kan få genom att ha oskyddat sex. Könssjukdomar kallas också för STI:er (Sexually Transmitted Infections). Det är ganska vanligt att någon gång få en STI, så om du har haft oskyddat sex och känner dig orolig är det alltid bra att du testar dig, även om du inte har några symptom. Vissa STIer ger inga symptom alls.

Hur överförs STIer?
Det första som behövs för att en STI ska kunna överföras är att någon av personerna som har sex har infektionen. Många får inte symptom, så det går aldrig att gissa sig till om någon har en infektion eller inte.

Det andra som behövs är oskyddat sex. Med det menar vi att en slemhinna kommer i kontakt med en annan slemhinna eller kroppsvätska. Eller att ett sår kommer i kontakt med kroppsvätska. Kroppsvätskor det handlar om här är sperma, blod, slidsekret, lubrikation eller försats.

Slemhinnor finns på könsorganen och i analen, men också i munnen, svalget och ögonen.

Kondom, femidom, slicklapp… Hur skyddar jag mig bäst?
STIer överförs framför allt genom oskyddat sex. Risken att få en STI är störst om du har sex där en fitta eller anal omsluter en kuk, men några kan också överföras genom oralsex, fingrar eller sexleksaker. För att skydda dig kan du använda kondom, femidom eller slicklapp. Kondom är också bra om du använder sexleksaker som en dildo. Det är även bra att använda kondom om du har oralsex med en person som har kuk eller slicklapp om du har oralsex med en person som har fitta. Om du skulle ha en STI, och har oskyddat sex, är risken större att du även får andra STIer, eftersom infekterade slemhinnor är mer mottagliga för andra infektioner.

Hur går ett test till? Vad kostar det?
För att ta reda på om du har en STI kan du testa dig på en STI-mottagning, ungdomsmottagning eller vårdcentral. Här kan du se var de finns i Uppsala.

Du kan även ringa och prata med sjukvårdsrådgivningen på telefonnumret 1177. Hur testet går till, beror på hur du har haft sex. Eftersom flera STIer är lokala är det viktigt att du testar dig just på de slemhinnor som varit med i sexet, till exempel anal, fitta, hals. Vården kan ibland missa att fråga om detta, så berätta gärna vilka slemhinnor som borde testas. Vanligt är att få lämna ett urin- eller blodprov. Testar du dig för en infektion som ingår i smittskyddslagen behöver du inte betala något. De STIer som omfattas av smittskyddslagen är: klamydia, gonorré, hiv, hepatit B samt syfilis.

Vården brukar rekommendera att vänta en vecka efter oskyddat sex innan du går och testar dig. Innan dess kan infektionen vara svår att upptäcka.

English: Sexually transmitted infections, STIs, are infections you can get through unprotected sex. STIs are fairly common and a lot of people get or have them. If you’ve had unprotected sex, it’s a good idea to get tested even though you are not showing any symptoms. Not all STIs are symptomatic, which can make them hard to detect without a proper check up.

How are STIs Transmitted?
First of all, for STIs to be transmitted at least one of the persons involved in a sexual act have to be infected. Many STIs don’t show and may not show any other symptoms, therefore you can’t know or guess whether someone has an infection or not.

Second of all, you need to have unprotected sex. By this we mean that mucous membranes have to come in contact with other mucous membranes or body fluids. STIs can also be transmitted if an open wound comes in contact with body fluids and/or a mucous membrane. When we use the word body fluid, we mean: semen, blood, vaginal secretions, lubrication and pre-cum.

Mucous membranes are found in and on the genitals, in and around the anal, as well as in the mouth, throat and eyes.

Condom, femidom, dam… How do I choose barrier protection?
STIs are transmitted mainly through unprotected sex. The risk of getting an STI is bigger if you’ve sex where a pussy or anal encloses a dick, but some STIs can also be transmitted through oral sex, fingers and sex toys. To protect yourself, use a condom, femidom or dam. Condoms are also good when using sex toys, such as dildos, to avoid infected mucous membranes coming in contact with other mucous membranes or body fluids. It’s also favourable to use a condom during oral sex with a person who has a dick, or to use a dam during oral sex with a person who has pussy. If you happen to have an STI and have unprotected sex, you increase the risk of getting infected by another STI. This is because infected mucous membranes are more susceptible to other infections.

How do I get tested? What does it cost?
To find out if you’ve an STI, you can get tested at an STI centre, a Youth Guidance Centre or a health clinic. Here you can find their locations in Uppsala. You can also call and talk to the Health Care Advice Line (Vårdguiden) on the phone number 1177, or visit their website.

Now, how the test’s done depends on how you’ve had sex. Since many STIs are local, it’s important that you get tested right on the mucous membrane. This should be the one involved in the sex act, for instance the anus, pussy, throat or mouth. They might be overlooked during a regular examination. Make sure that the ones testing you, are aware of where you need to be tested. It’s common that you get to leave a urine or blood sample. Getting tested for STIs is included in the Communicable Diseases Act (Smittskyddslagen, a Swedish law you can read more about here), which means that it is free to get tested if you’ve one of the following STIs: chlamydia, gonorrhea, HIV, hepatitis B or syphilis.

It’s usually recommended that you wait a week after having unprotected sex before you go and get tested. Before then, the infection can be hard to detect.

Gonorrhea (Gonorré) is an STI caused by bacteria transmitted through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. Symptoms of gonorrhea can be pain when peeing and/or strange discharges. Not everyone will show symptoms.
Pil_read_more_white
Chlamydia (Klamydia) is the most common STI in Uppsala and in Sweden. The infection’s transmitted mainly through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. The most common symptoms are pain when peeing and/or strange discharges.
Pil_read_more_white

HIV is a virus that’s usually transmitted through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. In Sweden, the current treatment of HIV is so effective that it lowers the virus levels and the risk of infection to practically zero.
Pil_read_more_white

För att ta reda på om du har en könssjukdom kan du testa dig på en STI-mottagning, ungdomsmottagning eller vårdcentral. Här kan du se var de finns i Uppsala.

Du kan även ringa och prata med sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177. Hur testet går till, beror på hur du har haft sex. Vanligt är att få lämna ett urin- eller blodprov. Testar du dig för en sjukdom som ingår i smittskyddslagen behöver du inte betala något. De könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen är: klamydia, gonorré, hiv, hepatit B och C samt syfilis.

English: To find out if you have an STI, you can get tested at an STI clinic (like Studentgyn), Youth Guidance Centre or health clinic. Here you can see their locations in Uppsala. You can also call and talk to the Health Care Advice Line (Vårdguiden) on the phone number 1177, or visit their website.

How the test’s done depends on how you’ve had sex. It’s common to leave a urine or blood test. Getting tested for STIs is included in the Communicable Diseases Act (Smittskyddslagen), which means it shouldn’t cost you anything. The STIs covered by the Communicable Diseases Act are: chlamydia, gonorrhea, HIV, hepatitis B and syphilis.

swirl_joy

The Communicable Diseases Act (Smittskyddslagen) exists to reduce the transmission of some STIs as well as to find out how people get STIs. STIs covered by the Communicable Diseases Act (Smittskyddslagen) are: chlamydia, gonorrhea, HIV, hepatitis B and C and syphilis.