For English, scroll down!

Vart går jag för att testa mig? Och vem kan jag vända mig till för att prata om mina relationsproblem? Kondoma Mera är studentens guide till sexuell hälsa i Uppsala och hjälper dig att hitta rätt.

Vill du ha personlig rådgivning kring barriärskydd eller din sexuella hälsa i stort?
Barnmorskemottagningar: för dig över 20 år
Mottagning unga män 20 år och uppåt
Ungdomsmottagningar: för dig under 23 år
Studentgyn

Vill du testa dig för hiv/STIer?
Venerologmottagningen
Barnmorskemottagningar: för dig över 20 år
Mottagning unga män 20 år och uppåt
Studentgyn
Beställ klamydiatest över nätet

Behöver du någon att prata med?
Studenthälsan
Kuratorer vid vårdcentraler

Har du blivit utsatt för sexuellt våld? Eller blir du utsatt för någon form av våld i en nära relation?
Kvinnofridsenheten Akademiska sjukhuset
Uppsala kvinnojour
Uppsala mansjour

Har du utsatt, är du orolig för att utsätta någon eller själv bli utsatt för ett sexuellt övergrepp? Är du orolig över att ha tappat kontrollen över din sexualitet?
Preventell – hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

Har du problem med mycket smärtsamma menstruationer och misstänker endometrios?
Be din läkare om en remiss till Nationellt endometrioscentrum i Uppsala eller kontakta dem direkt.

Funderar du på din könsidentitet och att göra ett könsbyte?
1177 kan du hitta mer information om vart just du kan vända dig

Är du i behov av att träffa en psykolog?
Genom Institutionen för psykologi finns det möjlighet till kostnadsfri behandling. Behandlingen utförs av studenter på psykologprogrammet.

Du kan även vända dig till din vårdcentral och be om remiss till psykolog. Om du har råd kan du även vända dig direkt till någon av de många privata psykologmottagningar som finns i Uppsala.

Vill du läsa mer om någon specifik fråga?
1177
UMO
RFSU
RFSL
Transformering.se

In English

Where do I go to get tested? Who can I talk to about my relationship(s)? Kondoma Mera is the student’s guide to sexual health in Uppsala and we are here to help you find what you need.

For personal advice on barrier protection and sexual health in general:
Midwifery centre: for people over 20
The Clinic för young adult men aged 20 and above
Youth Guidance Centre: for people under 23
The Student Gynecology Clinic

When you want to get tested for STIs:
Medical Centre of Venereology
Midwifery centre: for people over 20
The Clinic för young adult men aged 20 and above
Youth Guidance Centre: for people under 23
The Student Gynecology Clinic
Order a chlamydia test online

When you need someone to talk to:
The Student Health Care Centre
Counselors at health care centres

If you have been or are a victim of sexual violence or domestic violence:
Kvinnofridsenheten, national centre for knowledge on men’s violence against women, at the Uppsala University Hospital (Akademiska sjukhuset)
Uppsala Women’s Aid
Uppsala Men’s Aid

Have you, or are you worried about sexually abusing someone? Do you worry about losing control of your sexuality?
Preventell – Helpline for unwanted sexuality
MVU – Uppsala Help Centre for Domestic Violence

If you have extremely painful menstrual cramps and/or suspected endometriosis:
National Centre for Endometriosis in Uppsala (ask your doctor for a referral or call them directly).

Do you have thoughts about your gender identity and/or are thinking about/want a gender reassignment?
Read more at 1177 (in swedish) or call 1177 and speak to their nurses directly

When you need to see a psychologist:
Through the Department of Psychology at Uppsala University you can access free treatment. The treatment’s performed by students Psychology students. Read more about it here.

You can also contact your health care centre and ask for a referral to a psychologist. If you can afford it, you can turn directly to one of the many private clinics in Uppsala.

Do you want to find more information about a specific topic?
1177
UMO
RFSU
RFSL
Transformering.se