Beskrivning av evenemanget
Föreläsningen kommer att fokusera på de normer rörande sexualitet och kön som vi alla både begränsas och befrias av, oavsett vad vi arbetar med, vad vi sysslar med på fritiden och hur vi lever i relationer. Föreläsningen kommer blandas med vetenskapliga studier, tankeställare och humor för att visa vad vi håller på med i vår vardag.

Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning (NACS). Han har tidigare i sitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på sjukhus. Han har föreläst under hela sin tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att han har över sexhundra undervisningstimmar bakom sig som samtliga är baserade på yrkeserfarenhet och aktuell forskning.

Stort tack till alla som deltog under föreläsningen!

Want to learn more about an STI? Click on any button below:
Chlamydia
Gonorrhea
Hepatitis B
hiv/aids
Syphilis
Mycoplasma
Herpes
HPV & condyloma
Want to learn more about barrier protection? Click on any picture below:
Condoms with text
Dam with text