En sterilisering innebär ett kirurgiskt ingrepp på äggledaren hos personer med livmoder och på sädesledaren hos personer med kuk. På det här sättet kan inte spermier och ägg mötas. En sterilisering går inte att få ogjord utan är permanent. Om du vet att du inte vill ha barn i framtiden kan det vara ett alternativ. Enligt svensk lag måste du vara minst 25 år för att få sterilisera dig. Om du är yngre behöver du ansöka om särskilt tillstånd hos socialtjänsten.

Källa: hormonfri.se