Spread nothing but joy

Kondoma Mera är en organisation fylld av optimism och en öppen inställning till sexualitet. Kondoma Mera sponsrar studentevenemang i Uppsala, anordnar quiz, föreläsningar och sprider information om hiv/STI och barriärskydd. Vi vet att du tänker på sex, men vi vill att du ska tänka på och lära dig mer om sex. Spread nothing but joy!

English: Kondoma Mera is an organisation filled with optimism and an open mind towards sexuality. Kondoma Mera sponsors student events in Uppsala, organize quizzes, lectures and spread information about hiv/STI and barrier protection. We know that you think about sex, and we encourage you to think and learn more about it. Spread nothing but joy!

Get in touch!
Become active!

En mycket viktig del av Kondoma Meras verksamhet drivs av våra informatörer. De är oftast studenter själva och synliggör vår verksamhet bland annat genom att vara ute på campus och i nationslivet. De kan även arbeta med till exempel sociala medier och vår hemsida, ta fram sponsringskoncept, jobba med grafisk design eller medarrangera events och pubquiz.

English: Our informers play a big role at Kondoma Mera. The informers are often students and they visit campuses or different student nations and take part in their or Kondoma Meras activities. Other tasks can include working with social media and our website, developing sponsorship concepts, working with graphic design or arranging events and pub quizzes.

What_is_best_for_you

Femidom, condom or a dam? Click below to read more about the different kinds of barrier protections that Kondoma Mera talk about and hand out for free.

Pil_find_out_here

Did you know that more than
160 000 people around the world
are having sex every minute?

We know you think about sex. It's ok.

Did you think that the size of the shoes
says something about the size of the
willy? Sorry, but that’s just a myth.

We know you think about sex. It's ok.

Did you think Dogging was about dogs?
Actually, it’s about meeting up in car
parks watching others have sex.

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that some people
can experience orgasms while
working out? Coregasms!

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that the smell
of pumpkins can increase
blood flow to the penis?

We know you think about sex. It's ok.

One in ten European babies
are conceived in an IKEA bed.
IKEA isn't very far away.

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that the German
word for ”contraceptive” is
schwangerschaftsverhütungsmittel?

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that the
average speed of sperm,
when ejaculated, is 45 km/h?

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that the average size of
an erect penis is 13,24 cm? Cold weather
can reduce the size considerably.

We know you think about sex. It's ok.

Did you know that 36 % of people under
the age of 35 check their Facebook and
Twitter accounts after a roll in the hay.

We know you think about sex. It's ok.

Sexy_questions

”Jag har hört talas om femidom. Hur funkar den och är den verkligen skön att använda?”

”Jag tror att jag har klamydia och har tyvärr haft sex med några stycken. Vad händer nu, kan jag bli straffad?”

”Hur introducerar man dirty talk på ett bra sätt? Jag går igång på det, men vet inte hur jag ska börja.”