Kondoma Mera arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att allt ömsesidigt sex är positivt. Men vi vet också att sexuellt våld och kränkningar tyvärr är en vanlig företeelse.

Om du är orolig för att göra dig själv eller någon annan illa, kan du ringa hjälplinjen preventell. Du kan även vända dig till mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU). Där kan du få personligt stöd och behandling.

Om du har blivit utsatt för sexuellt våld och identifierar dig som kvinna kan du vända dig till Kvinnofridsenheten på Akademiska sjukhuset. Där kan du både få akut hjälp med undersökning och omhändertagande och mer långsiktigt stöd.