Många dricker alkohol för att socialisera och för att de upplever det som lättare att vara social när de är berusade. Många känner sig dessutom flirtigare och upplever en avvisning lättare att hantera. Alkohol tenderar att minska människors självkontroll och gör dem ofta mer impulsiva. En del blir även kåtare av alkohol, medan andras sexlust kan försvinna helt efter några glas. Många upplever sig också mer villiga att prova andra eller nya saker när de är berusade. Men även om en blir kåtare betyder detta inte nödvändigtvis att ens sexuella förmåga ökar. Alkohol kan orsaka impotens på kort såväl som på lång sikt och har en vätskedrivande effekt som gör att slemhinnorna i fittan och analen torkar ut. Dessutom kan känsligheten minska och det kan bli svårare att uppnå orgasm.

När du har sex med någon är det alltid ditt ansvar att se till att du fått och har samtycke från den/de du har sex med. Detta kan vara extra viktigt att tänka på under alkoholpåverkan. Detta gäller dessutom om du har använt andra droger än alkohol. Om du eller din(a) partner(s) använder droger i samband med sex är det fortfarande mycket viktigt att se till att alla inblandade vill ha sex och har gett sitt samtycke – och ger det under hela tiden ni har det.

I Uppsalas studentvärld är alkoholnormen väldigt stark och många studenter får problem med en hög alkoholkonsumtion under sina studieår. Om du upplever att du tappat kontrollen över ditt drickande, eller misstänker att du har en osund inställning till alkohol så kan du kontakta Studenthälsan för rådgivning och hjälp.