När du har sex med andra är det nödvändigt att både du och de(n) andra vill detta. Detta är något du behöver vara uppmärksam på under hela tiden ni har sex, eftersom det kan ändra sig. Grundregeln är att lyssna efter ett ja och att ta avsaknaden av ja som ett nej.

Tecken på att en person vill ha sex med dig kan till exempel vara att den säger det, att den tar initiativ, att den stönar av vällust, att den besvarar kyssar och smekningar samtidigt som den klär av sig eller dig. Det handlar om att aktivt visa att den vill just de sexuella handlingar ni håller på med. Det handlar alltså inte om att klä sig på ett särskilt vis eller liknande.

På samma sätt som ett ja till att ha sex inte alltid är verbalt, är inte alltid ett nej det. Tecken på att din(a) parner(s) inte längre är sugen kan vara att de slutar svara på smekningar och kyssar eller undviker ögonkontakt. Händer detta och du känner dig osäker på att de fortfarande vill ha sex – fråga! Fortsätt aldrig ha sex med någon du upplever inte längre tydligt ger sitt samtycke. Kom dessutom ihåg att en kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke eller inte längre vilja göra något och att detta är okej och ska respekteras. Det gäller för både dig själv och de(n) du ligger med.