Namnen på de flesta sexuella läggningar utgår från tanken att det finns två motsatta kön. Det är något som ifrågasätts alltmer.

Heterosexuella personer blir kära i människor av motsatt kön; tjejer som attraheras av killar exempelvis. Det är den läggning som flest personer i världen har och den läggning omgivningen ofta utgår från att enskilda personer har. Lagar och samhällssystem är på många sätt uppbyggda kring denna läggning. Relationer mellan olikkönade har historiskt sett varit välsignade i religiösa trossystem, skyddade i lagstiftningar och romantiserade i  populärkulturen.

Homosexuella personer blir kära i människor av samma kön som de själva. Eftersom heterosexualitet är en såpass stark norm i samhället, tvingas många homosexuella ”komma ut” när de visar sin sexualitet öppet. Att ”komma ut” kan ske dels vid enstaka större tillfällen, i relation till familjen, men även något som sker gång på gång i en mängd sammanhang där de flesta antas vara heterosexuella.

Bisexuella personer kan bli kära i människor av samma kön som de själva och i människor av det motsatta könet. Alltså kan människan de blir kära i vara kvinna eller man.

Pansexuella personer kan bli kära i personer av alla möjliga kön. Skillnaden mot bisexuella personer är alltså att dessa kan bli kära i binära och icke-binära personer. Det vill säga: kvinnor, män och personer vars kön inte är kvinnligt eller manligt.

Asexuella är personer som inte upplever sexuell attraktion alls eller väldigt sällan. Eftersom sexuell läggning syftar på hur du känner och inte vad du gör kan du alltså vara asexuell trots att du har sex, precis som att en heterosexuell person kan ha sex med en person av samma kön utan att definiera sig som bi- eller homosexuell. Definitionen finns där men det är helt enkelt upp till dig själv om du vill anamma den eller inte. Asexualitet är fortfarande en relativt ”osynlig” sexuell läggning då diskussioner kring sex och sexuella läggningar ofta utelämnar asexualitet.

Asexualitet är ett brett begrepp. Det är inte allt eller inget när det gäller sexuell attraktion. Vissa vill ha sex någon gång medan andra inte alls. Vissa asexuella onanerar eftersom det kan vara en skön upplevelse eller ett sätt att hantera stress, medan andra asexuella inte gör det. En asexuell person kan, precis som en sexuell, fantisera om andra personer när den onanerar, men skulle den få chansen att faktiskt ha sex med sin fantasiperson så har den asexuella inte lika stort intresse av detta.

En sak som är viktigt att skilja på är förmågan till romantisk attraktion och sexuell attraktion. De kan vara sammanlänkade, men behöver inte vara det. Därför kan en som asexuell bli kär och känna behovet av romantisk intimitet. Vi har använt oss av asexuality.org när vi har fördjupat oss i denna fråga. Där finns både information och forum för asexuella och för de som vill veta mer och asexualitet. Surfa in där om du vill läsa mer.