Att ha sex med någon annan för första gången är olika för alla men det viktiga är att alla inblandade vill ha sex. Det är viktigt att ha en öppen dialog med sin(a) partner(s) så att det känns bra. Sex kan innebära många olika praktiker, och därför kan en person också ha många olika sexdebuter.