Cis och trans syftar på en persons könsidentitet. Orden kommer från latin och betyder cis = på samma sida som och trans = på andra sidan av.

En cis-kvinna är född med fitta och identifierar sig som kvinna.

En transsexuell kvinna är född med kuk och identifierar sig som kvinna.

En icke-binär person identifierar sig varken som kvinna eller man utan som något däremellan eller utanför.

En intersexuell person är född med könsorgan som inte går att kategorisera som snopp eller snippa. Det kan handla om variationer i de yttre- eller inre könsorganen. Hen kan även ha gener och/eller könshormoner som inte kan kategoriseras som entydigt kvinnliga eller manliga. Intersexualitet berör endast kroppens fysiska egenskaper, inte på vilket sätt en person identifierar sig.