Vi sponsrar ofta och gärna Uppsalas diverse studentföreningar, nationer, tävlingar och andra roliga upptåg. Finns det en tydlig studentkoppling i det ni gör så har ni en bra anledning att höra av er till oss. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy sponsringen så att den ska passa just era behov och önskemål. Här kan du läsa om de vanligaste typerna av sponsringar som vi gör.

Kondombordet
Kondombordet passar för sittningar och släpp. Här kombinerar vi olika typer av kondomer med information som vägleder gästerna till rätt sort för just dem. Kondombordet passar allra bäst i närheten av toaletter eller liknande, där även den blygare gästen kan plocka på sig det den vill ha.

Första hjälpen-lådan
Detta är en mindre version av våra informatörslådor som rymmer ca 15 olika kondomsorter, femidomer, glidmedel och slicklappar. Första hjälpen-lådan lämpar sig väldigt bra för sammanhang där en grupp personer gör aktiviteter under flera dagar eller veckor – exempelvis en inspark. I lådan finns olika kondomsorter samt femidomer, glidmedel och slicklappar. Vi tillhandahåller lite mer detaljerad information om innehållet så att den som är intresserad kan få något som passar dem.

Kondomaquizet
Ska er förening åka på en längre bussresa och behöver underhållning på vägen? Kanske vill ni ha en kick-off med en twist? Kondomaquizet är en kul och ganska svår frågetävling där det gäller att ha koll på allt från gladporr till slemhinnor. Vi kan också tillhandahålla en del priser för tävlingen, men det brukar bli som bäst när vi står för en del av priserna och ni står för resten.

Festbesökaren
Ibland sponsrar vi enskilda studenter som gör nåt kul. Det kan exempelvis vara den formidabla Kondomkvinnan som förgyllde kvällen för besökarna på en maskeradgasque 2015. Om du har en kul idé som skulle bli ännu bättre med vår hjälp – hör av dig.

We like to sponsor, often and a lot! We normally sponsor Uppsalas student organisations, student nations, contests and other fun events. If you’re involved in a student event and would like to get sponsored, there’s a good chance we’ll sponsor you! We do our best to tailor the sponsorship so that it’ll fit your needs. Below, you’ll find information about the most common types of sponsorships we provide.

Condom table
A condom table suits for dinners and release parties. We offer different types of condoms and will help the guests find a condom that fits their needs as well as provide them with general information. The best location for a condom table’s near bathrooms and other semi-anonymous places, where even the shyer guests can approach and benefit from the table.

First aid kit
This is a smaller version of our information boxes, which can hold up to about 15 different condom, femidom, lubricant and dam varieties. The first aid kit’s ideal in situations where a group of people, such as organisations, are doing activities for several days or weeks. We provide more detailed information about the content so that those who are interested get products that suit their needs.

The Kondoma quiz
Is your union going for a long bus ride and is in need of entertainment on the road? Maybe you want to have a kick-off with a twist? The Kondoma quiz’s a fun and quite difficult quiz where you need to keep track of everything from porn to mucus membranes. We can also provide some prizes for the winner. The quiz usually turns out the best when we provide some of the prizes and you the rest.

Party visitors
Sometimes we sponsor individual students doing something fun. If you have a fun idea that would be even better with our help, please let us know!

Sponsringsförfrågan
Varmt välkommen att höra av er om ni har en förfrågan om sponsring eller om ni vill samarbeta med oss. Om ni inte vill fylla i formuläret går det lika bra att skriva svaren på nedanstående frågor i ett mail och skicka till oss på kontakt@kondomamera.se

* = obligatoriska fält