Kondoma Mera är en organisation fylld av optimism och med en öppen inställning till sexualitet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att allt ömsesidigt sex är positivt.

Genom att slå hål på fördomar och sprida kunskap vill vi bidra till att du som är student i Uppsala får ett mer lustfyllt och säkert sexliv. Kondoma Mera drivs av Uppsala studentkår och finansieras till större delen av Uppsala läns landsting.

Hos Kondoma Mera kan du få information inom området sexuell hälsa. Vi förmedlar information som stärker din möjlighet att ta aktiva val för din sexualitet, vare sig det är kunskap om kroppen, sexualitet eller könsjukdomar, vilken instans i vården du ska vända dig till eller information som hjälper dig i sökandet efter en preventivmetod du trivs med. Vi vänder oss till dig som student. Oavsett hur ditt liv ser ut, hur gammal du är, med vem du har sex, om du är i eller utan en fast relation.

 Parbild_swirl

swirl_joy

Förutom att träffa och informera studenter, sponsrar Kondoma Mera många studentklubbar, evenemang och mässor.

En viktig del av Kondoma Meras verksamhet sköts av våra informatörer. De är ofta studenter och informerar andra studenter om säkrare sex, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Vill du bli en av våra informatörer?