Kondoma Mera är en organisation fylld av optimism och med en öppen inställning till sexualitet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att allt ömsesidigt sex är positivt.

Genom att slå hål på fördomar och sprida kunskap vill vi bidra till att du som är student i Uppsala får ett mer lustfyllt och säkert sexliv. Kondoma Mera drivs av Uppsala studentkår och finansieras till större delen av Uppsala läns landsting.

Hos Kondoma Mera kan du få information inom området sexuell hälsa. Vi förmedlar information som stärker din möjlighet att ta aktiva val för din sexualitet, vare sig det är kunskap om kroppen, sexualitet eller könsjukdomar, vilken instans i vården du ska vända dig till eller information som hjälper dig i sökandet efter en preventivmetod du trivs med. Vi vänder oss till dig som student. Oavsett hur ditt liv ser ut, hur gammal du är, med vem du har sex, om du är i eller utan en fast relation.

Kondoma Mera!’s an organisation full of optimism and an open attitude to sexuality. We question norms and our message is that all forms of mutual sex are positive!

By questioning norms and trying to end prejudices as well as spreading knowledge, we want to help students in Uppsala to get a more pleasurable and safe sex life. Kondoma Mera!’s run by the Student Union and is largely financed by the Uppsala County Council.

At Kondoma Mera!’s office you’ll find information about sexual health, but also general advice like where to turn to when you need someone to talk to. We provide information that strengthens your ability to make active decisions about your sexuality, whether it be knowledge about the body, sexuality, STI:s, what healthcare facility to turn to, or information about contraceptives. We’re here for students. No matter what your life looks like, how old you are, how you have sex, or your relationship status.

swirl_joy

Förutom att träffa och informera studenter, sponsrar Kondoma Mera många studentklubbar, evenemang och mässor.

En viktig del av Kondoma Meras verksamhet sköts av våra informatörer. De är ofta studenter och informerar andra studenter om säkrare sex, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Vill du bli en av våra informatörer?