Välkommen till två lustfyllda dagar! Sexdagarna är öppet för alla, det är gratis och ingen föranmälan behövs!