For English, scroll down

Smittskyddslagen omfattar ett antal sjukdomar som anses allvarliga och kan spridas lätt. Sjukdomarna brukar kallas för ”allmänfarliga”. För att förhindra att sjukdomarna sprids finns en särskild lag som heter smittskyddslagen.

Följande sjukdomar ingår i smittskyddslagen:
• Klamydia
• Hiv
• Gonorré
• Hepatit B & C
• Syfilis

För dessa infektioner gäller:
• Du måste testa dig om du misstänker att du har en sjukdom som finns med i smittskyddslagen
• Det är gratis att testa sig och få behandling
• Du måste berätta hur och av vem du blivit smittad
• Du måste genomgå behandling

Om det visar sig att du är smittad får du inte ha sex under den tid du får behandling. Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer som smittan kan ha kommit ifrån och personer som du själv kan ha överfört infektionen till. Du är helt anonym gentemot dina partners genom sekretesskyddet i smittskyddslagen. Det innebär att ingen annan kan få reda på om du har en infektion om du inte vill berätta själv. Inträffande fall anmäls anonymt till smittskyddsläkaren i landstinget och till smittskyddsinstitutet. Om du skulle veta att du bär på en infektion av en sexuellt överförbar sjukdom men ändå inte går och testar dig kan smittskyddsläkaren i fall där det behövs ta till tvångsåtgärder med hjälp av polisen.

English: The Communicable Diseases Control (Smittskyddslagen) includes a number of infections, often known as ”public health hazards”, that are considered serious and easily spread. The Communicable Diseases Control Law was established as an attempt to stop and prevent the public health hazards.

The following infections are included in the law:

  • Chlamydia
  • HIV
  • Gonorrhea
  • Hepatitis B & C
  • Syphilis

If you get one or more of these infections, you’re required to:

  • Get tested if you suspect that you’ve an infection listed in the The Communicable Diseases Control.
  • Tell the health care professional how you were infected and by whom.
  • Receive and accept treatment.

Testing and treatment is free!

If you’ve an infection, you shouldn’t have sex during the time you receive treatment. You’re also obligated to provide details of the person(s) who may have transmitted the infection(s) to you as well as the person(s) you might have transmitted the infection(s) to. You’re completely anonymous towards your partners through the confidentiality of the Communicable Diseases Control, so your partner(s) won’t know who contacted the health care clinic when they are contacted. Also, it means that no one else can find out if you have or have had an infection unless you tell them. It happens from time to time that cases are reported anonymously to the local infectious disease department. If you know that you’ve an STI but don’t get tested, the local infectious disease physician can, with help from police, force you to get tested.