Mykoplasma är en bakterie som framför allt överförs vid oskyddat sex. Många vet inte om att de har sjukdomen, eftersom inte alla får symptom, men det kan svida när du kissar och du kan få flytningar, klåda eller mellanblödningar. Mykoplasma kan i vissa fall behandlas med antibiotika.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av smittskyddsläkare Mats Ericsson, Uppsala läns landsting.