Mykoplasma är en bakterie som framför allt överförs vid oskyddat sex. Många vet inte om att de har sjukdomen, eftersom inte alla får symptom, men det kan svida när du kissar och du kan få flytningar, klåda eller mellanblödningar. Mykoplasma kan i vissa fall behandlas med antibiotika.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av smittskyddsläkare Mats Ericsson, Uppsala läns landsting.

English: Mycoplasma is a bacterium transmitted mainly through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. A lot of people don’t know that they have mycoplasma because of the lack of symptoms. But some people experience pain when peeing, itching, strange vaginal discharge and/or menstrual spotting. Mycoplasma can, in some cases, be treated with antibiotics.Source: 1177.se and umo.se

Reviewed by Mats Ericsson, infectious disease physician, Uppsala County Council.