Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och Uppsala. Infektionen överförs framför allt vid oskyddat sex. De vanligaste symptomen är att det svider när du kissar eller att du får flytningar. Men oftast får du inga symptom alls. Klamydia behandlas med antibiotika. Klamydia kan leda till sterilitet, framför allt hos personer som har fitta. Därför är det viktigt att du testar dig om du har haft oskyddat sex och känner dig orolig, så att du kan få behandling tidigt om du skulle behöva det.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av Mats Ericsson, smittskyddsläkare, landstinget i Uppsala län.