Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat sex. I Sverige är behandlingen av hiv i dag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Utan behandling leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids.

Källor: 1177.se och umo.se
Faktagranskad av Mats Ericsson, smittskyddsläkare, landstinget i Uppsala län.

English: HIV’s a virus transmitted through unprotected sex where mucous membranes and body fluids are involved. In Sweden, the current treatment of HIV is so effective that it lowers the virus levels, and the risk of infection to practically zero. People with modern HIV treatment can live a long life and even give birth without transmitting the infection to someone else. Without treatment, HIV sooner or later leads to other diseases. This condition is usually called AIDS.

Source: 1177.se and umo.seReviewed by Mats Ericsson, infectious disease physician, Uppsala County Council.