Det är inte alltid så lätt att veta vart en kan vända sig för rådgivning och vård. Kondoma Mera vägleder och representerar dig som Uppsalastudent i frågor om sexuell hälsa. Vi svarar också på frågor i vår frågespalt Könsligt läge.

Fråga oss!
Här kan du ställa en fråga direkt till oss på Kondoma Mera. Vi återkommer så snart vi kan på kontakt@kondomamera.se.

English
It’s not always easy to know where you can turn to for advice and care. Kondoma Mera!’s here to guide and represent you and the rest of the Uppsala students in matters of sexual health. We also answer questions in our Q and A column called Könsligt Läge, found in the magazine Ergo.

Ask us!
Here you can ask a question directly to us at Kondoma Mera!. We’ll answer as quick as possible at: kontakt@kondomamera.se.

Vart vänder jag mig för att hitta det bästa preventivmedlet för mig? Och vem kan jag prata med om mina relationsproblem? Kolla in vår lokala guide för sexuell hälsa i Uppsala.

Where do I go to find the best contraceptive for me? And who can I talk to about my relationship(s)? Check out our local guide for sexual health in Uppsala.

Pil_read_more_about_it_here

Vi vill gärna veta mer om upplevelsen av ditt senaste besök hos vården. Här kan du skriva och berätta om vad du tyckte var bra, eller mindre bra.

Pil_tell_us_here2